lokální recidiva

Lokální recidiva je recidiva zhoubného nádoru, která se objevila na stejném místě, kde zhoubný nádor poprvé vznikl.

Viz také recidiva, recidiva zhoubného nádoru.