dávkovací režim

Dávkovací režim je konkrétní způsob užívání léku, včetně lékové formy, způsobu podání, dávky, intervalu mezi dvěma dávkami, a délky léčby.

Viz také režim.