léková forma

Léková forma (angl. dosage form) je konkrétní podoba léčivého přípravku, která je podávána pacientovi. Jedná se o směs léčivých látek a pomocných látek, která byla určitým způsobem zpracována. Podle konzistence rozlišujeme pevné, polotuhé a kapalné lékové formy:

  • Mezi pevné lékové formy se řadí například tablety, tobolky, čípky a zásypy.
  • Mezi polotuhé lékové formy se řadí různé krémy, masti, gely a pasty.
  • Mezi kapalné lékové formy se řadí různé kapky, roztoky, kloktadla, sirupy a emulze.

Viz také způsob podání.