souběžná léčba

Souběžná léčba neboli konkomitantní léčba je léčba, která je podávána současně s jinou léčbou. Tento pojem se používá nejčastěji v onkologii. Může se jednat o použití několika léčebných postupů současně (například radioterapie v kombinaci s chemoterapií), současné použití více léků (například chemoterapie v kombinaci s cílenou protinádorovou léčbou) apod.

Viz také sekvenční léčba.