bezpečný lem

Bezpečný lem je pojem, který se používá v souvislosti s onkochirurgickým zákrokem. Při operaci zhoubného nádoru onkochirurg odstraní nejen samotný nádor, ale také tzv. bezpečný lem – kousek zdravé tkáně, která s nádorem bezprostředně sousedí, aby v operovaném místě nezůstaly pokud možno žádné nádorové buňky.

Viz také onkochirurgie, zhoubný nádor (rakovina).