indikační komise

Indikační komise je zkrácený název pro onkologickou indikační komisi.