polypektomie

Polypektomie znamená „chirurgické odstranění polypu“. Tento pojem lze použít:

  1. v širším slova smyslu – jedná se o odstranění polypu obecně kdekoli v těle,
  2. v užším slova smyslu – jedná se o odstranění střevního polypu.

Polypektomie ve smyslu „odstranění střevního polypu“ se obvykle provádí v rámci kolonoskopického vyšetření.

Viz také polyp, -ektomie.