aerobní

Aerobní znamená „vyžadující kyslík“ nebo „spojený s kyslíkem“. V souvislosti s lékařstvím to obvykle znamená, že kyslík (O2) je nezbytně nutný k přežití, růstu nebo správné činnosti, ať již celého organismu, nebo jeho jednotlivých částí.

Příklady:

  • aerobní bakteriebakterie, které ke svému růstu potřebují kyslík,
  • aerobní metabolismus – odbourávání živin za přítomnosti kyslíku.

Opakem aerobního je anaerobní.