lebeční klenba

Lebeční klenba neboli kalva (lat. calvaria) je kostěná struktura tvořená několika kraniálními kostmi, která spolu se spodinou lebeční obklopuje a chrání mozek. Lebeční klenbu tvoří následující ploché kosti:

Viz také kostra, lebka.