Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 18

Otevřít filtraci
Návykové látky můžeme volně rozdělit podle původu na uměle vyrobené (tzv. syntetické) a přírodní; podle legislativy dané země na legální a nelegální; a podle jednotlivých účink...
Opiáty jsou návykové látky s převážně tlumivým účinkem, které se získávají ze surového opia nezralých makovic opiového máku. Mezi typické zástupce patří morfin, heroin , kodei...
Extáze je nelegální droga typická víkendovým užíváním a užívá se v prostředí tanečních klubů, akcí. Patří do skupiny metamfetaminů. V případě extáze se jedná o tzv. designers...
LSD patří mezi látky s halucinogenním účinkem. Halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání. Ovlivňují smyslové vnímání, prožívání okolní...
Léky jsou prvotně vytvořeny proto, aby lidem pomáhaly. Jejich výrobu, distribuci a nakládání s nimi upravuje zákon o léčivech [1]. Přípravky, jejichž užívání je povolené, jsou...
Závislost má mnoho tváří a podob, v podstatě může vzniknout na čemkoliv. Každý z nás je individuální, každý má odlišnou míru schopnosti odolávat různým druhům pokušení. Závis...
Kokain je návyková látka s povzbuzujícími účinky na náš centrální nervový systém. Podle rozdělení návykových látek dle působení na psychiku se řadí mezi tzv. stimulační látky...
Lysohlávky jsou stopkovýtrusné houby, které se vyskytují v mnoha druzích (česká, mexická, aztécká, horská aj.). Řadí se mezi tzv. pravé halucinogeny. Halucinogeny výrazně mění...
Amfetaminy jsou uměle vyrobené látky, účinkující na centrální nervový systém. Podle rozdělení návykových látek dle působení na psychiku se řadí mezi tzv. stimulační látky ....
Heroin patří mezi jednu z nejnebezpečnějších návykových látek na světě. Jedná se o látku s tlumivým účinkem, způsobuje tedy celkový duševní a tělesný útlum, zklidnění, uvolnění...

Zobrazeno 1 až 10 z 18

Kategorie

Typ

Počet výsledků