nelátkové závislosti

Nelátkové závislosti jsou závislosti, kdy uživatelé nejsou závislí přímo na návykové psychoaktivní látce, ale na určité činnosti.

Viz také závislost.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Nelátkové závislosti