nelátkové závislosti

Nelátkové závislosti jsou závislosti, kdy uživatelé nejsou závislí přímo na návykové psychoaktivní látce, ale jsou závislí na určité činnosti.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Nelátkové závislosti