preputioplastika

Preputioplastika je chirurgický zákrok, který může být indikován u některých pacientů s fimózou. Nejedná se o odstranění předkožky (obřízku), nýbrž o rozšíření předkožky. Chirurg zúženou předkožku na několika místech podélně nařízne a tyto řezy uzavře speciální technikou šití. Podobně jako u částečné obřízky však i zde existuje riziko recidivy: u 11–20 % operovaných pacientů se předkožka po nějaké době opět zúží. Tento postup nelze použít u pacientů trpících lichen sclerosus.

Viz také fimóza, obřízka, částečná obřízka, kompletní obřízka.