metformin

Metformin je lék, který se používá k léčbě cukrovky 2. typu, ať již samostatně, nebo v kombinaci s jinými antidiabetiky (včetně inzulinu). Metformin pomáhá kontrolovat glykemii (hladinu glukózy v krvi) tím, že snižuje jak množství glukózy, kterou tělo vstřebává z potravy, tak množství glukózy, která se vytváří v játrech. Metformin také zvyšuje citlivost organismu na inzulinu – přirozeně se vyskytující látku, která kontroluje množství glukózy v krvi. Metformin se nepoužívá k léčbě cukrovky 1. typu.