obligatorní vyšetření

Obligatorní vyšetření je vyšetření, které se při diagnostice nějakého konkrétního onemocnění podle doporučených postupů provádí vždy. Jedná se o základní vyšetření, která jsou podle aktuálních poznatků nezbytná pro správnou diagnostiku daného onemocnění.

Příklady obligatorních vyšetření při diagnostice karcinomu děložního hrdla jsou ultrazvukové vyšetření pánve, jater a ledvin.

Opakem obligatorního vyšetření je fakultativní vyšetření.