klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy (KDP), doporučené diagnostické a terapeutické postupy nebo jen zkráceně doporučené postupy jsou odborné návody určené pro lékaře v praxi na podporu jejich klinického rozhodování. Vytvářejí se zpravidla pro závažné klinické problémy a nemoci, kde je potřeba standardizace postupů. Ne vždy je ovšem v praxi u individuálních pacientů možné přísně postupovat podle doporučených postupů. Odpovědnost za zvolený postup u individuálního pacienta vždy leží na lékaři. Ten také svůj postup zdůvodňuje ve zdravotnické dokumentaci.

Viz také klinický.