lymfatická drenáž

Lymfatická drenáž je tok lymfy z konkrétní oblasti nějaké tkáně do určité lymfatické uzliny.

Pozor: Lymfatická drenáž není totéž co lymfodrenáž!

Viz také drenáž.