sexuální zdraví

Sexuální zdraví je stav tělesné, duševní a sociální pohody ve vztahu k sexualitě. Zakládá se na pozitivním a respektujícím přístupu k sexualitě a sexuálním vztahům, možnosti prožívat příjemné a bezpečné sexuální zkušenosti, a to bez nátlaku, násilí či diskriminace.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Sexuální zdraví