první linie léčby

První linie léčby je jiný název pro primární léčbu.