elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření neboli EMR (zkratka pochází z anglického názvu electromagnetic radiation) je záření, které má elektrické i magnetické pole a šíří se ve vlnách. Elektromagnetické záření pochází z přírodních i člověkem vytvořených zdrojů, a může mít různou sílu: od nízkoenergetického až po vysokoenergetické. EMR zahrnuje rádiové vlny, mikrovlny, infračervené světlo, viditelné světlo, ultrafialové světlo, rentgenové záření a gama záření.

Viz také ionizující záření, neionizující záření.