dárcovství

Dárcovství je dobrovolná bezplatná činnost občanů, která má velký celospolečenský význam. Lidé mohou darovat krev, kostní dřeň či orgány. Dárcem může být ten, který splní zdravotní a další podmínky.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Dárcovství