alkalemie

Alkalemie je abnormální stav, kdy hodnota pH tepenné krve je vyšší než 7,45. Alkalemie je obvykle projevem alkalózy, která nebyla dostatečně kompenzována.

Opakem alkalemie je acidemie.

Viz také -emie.