přípravek s fixní kombinací

Přípravek s fixní kombinací je léčivý přípravek, který obsahuje dvě nebo více léčivých látek kombinovaných v jedné lékové formě. Pacientovi tak stačí užívat jeden lék místo toho, aby užíval několik různých léků. Příklady: