profylaktické opatření

Profylaktické opatření je jiný název pro profylaxi.