in vivo

In vivo je latinský výraz s významem „v živém organismu“. V lékařství se používá zejména ve smyslu zákroků nebo experimentů prováděných na živém zvířeti nebo člověku.

Opakem in vivo je in vitro.