aflatoxiny

Aflatoxiny představují skupinu jedovatých karcinogenů a mutagenů, které jsou produkovány některými plísněmi, zvláště pak druhy rodu Aspergillus. Tyto plísně rostou v půdě, v rozkládajících se rostlinných materiálech a v různých potravinách a jiných komoditách, jako je seno, kukuřice, pšenice, proso, čirok, maniok, rýže, chilli papričky, arašídy, ořechy, sezamová semínka, slunečnicová semínka a různé druhy koření. Jinými slovy, plísně rodu Aspergillus mohou růst téměř na všech plodinách nebo potravinách. Při zpracování nebo konzumaci takto kontaminovaných potravin se aflatoxiny dostávají do lidské stravy. Aflatoxiny se mohou nacházet jak v potravinách určených pro lidskou spotřebu, tak v krmivech pro domácí zvířata. Ze zvířat krmených kontaminovaným krmivem se mohou přenášet produkty metabolické přeměny aflatoxinů do vajec, mléčných výrobků i masa.

Viz také toxin.