kurativní

Kurativní znamená „léčebný“ nebo (přesněji) „mající za cíl vyléčení“. Například kurativní radioterapie znamená „radioterapie, která je použita s léčebným záměrem“ (narozdíl od paliativní radioterapie).

Viz také kurativní léčba.