psychoonkologie

Psychoonkologie je interdisciplinární obor, který se zabývá tělesnými, duševními, sociální a behaviorálními aspekty nádorového onemocnění nejen u onkologických pacientů, ale do jisté míry i u jejich blízkých (rodina, přátelé). Nádorové onemocnění představuje pro pacienty mj. i značnou psychickou zátěž. Pojem „psychoonkologie“ pak v praxi znamená zejména odbornou péči o duševní zdraví onkologických pacientů.

Odvozené přídavné jméno je psychoonkologický, odborník specializující se na psychoonkologii se nazývá psychoonkolog.

Viz také psycho-, onkologie.