plazmatické buňky

Plazmatické buňky je jiný název pro plazmocyty.