antionkogen

Antionkogen je jiný název pro tumor-supresorový gen.