dlouhodobá domácí oxygenoterapie

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie neboli DDOT je typ oxygenoterapie, který může být předepsán pacientům s některými onemocněními dýchacího systému, jako je např. CHOPN či idiopatická plicní fibróza. Jak již z názvu vyplývá, tento typ léčby je dlouhodobý a odehrává se v domácím prostředí pacienta: ten má doma zapůjčené speciální technické zařízení – buď tzv. koncentrátor kyslíku, nebo zařízení pro uchování kapalného kyslíku.