sedimentace erytrocytů

Sedimentace erytrocytů, rychlost sedimentace erytrocytů neboli ESR (zkratka pochází z anglického názvu erythrocyte sedimentation rate) je rychlost, kterou erytrocyty ve zkumavce s odebranou krví, do které bylo předtím přidáno antikoagulancium, klesají ke dnu. Jedná se o standardně prováděné hematologické vyšetření, při němž je krev s přídavkem antikoagulancia umístěna do speciálně označené svislé zkumavky – a po uplynutí jedné hodiny se změří vzdálenost, do které červené krvinky klesly. Vzdálenost se uvádí v milimetrech (mm): u zdravých lidí se obvykle pohybuje v rozmezí 2–5 mm/hod (muži) a 3–8 mm/hod (ženy).