fimbrie vejcovodu

Fimbrie vejcovodu (lat. fimbriae tubae uterinae) jsou slizniční výběžky podobající se třásním, které vybíhají z okraje nálevky vejcovodu.