atypická pneumonie

Atypická pneumonie je jakýkoli typ zápalu plic, který není způsoben jedním z patogenů nejčastěji spojovaných s tímto onemocněním. Její klinický obraz je v kontrastu s „typickou“ pneumonií. Atypickou pneumonii může způsobovat celá řada mikroorganismů.

Termín „atypická pneumonie“ byl zaveden ve 30. letech 20. století, aby lékaři lépe odlišili pacienty s bakteriálním zápalem plic způsobeným Streptococcus pneumoniae, který byl v té době nejznámější a nejčastěji se vyskytující formou zápalu plic. Toto rozlišení bylo v minulosti považováno za důležité, protože odlišovalo pacienty, u nichž je větší pravděpodobnost výskytu „typických“ respiračních příznaků, od pacientů, u nichž je větší pravděpodobnost výskytu „atypických“ celkových příznaků, podobajícím se např. příznakům chřipky (jako je horečka, bolest hlavy, pocení a myalgie).

Viz také atypický, zápal plic (pneumonie).