virové onemocnění Marburg

Virové onemocnění Marburg, které bylo dříve označováno jako hemoragická horečka Marburg, je závažné, často smrtelné onemocnění. Původcem onemocnění je virus Marburg, který byl objeven v roce 1967 u laboratorních pracovníků pracujících s tkáněmi kočkodanů v Německu a Jugoslávii. V roce 1975 bylo popsáno onemocnění cestovatele ze Zimbabwe, od kterého se infekce přenesla na spolucestovatele a ošetřovatelku. Očkovací látka není k dispozici, k léčbě se používají antivirotika.

Související příspěvky: