pneumokok

Pneumokok je zkrácený název pro bakterii Streptococcus pneumoniae.