fotoreceptorové buňky

Fotoreceptorové buňky je jiný název pro světločivé buňky.

Viz také buňka, receptor.