metabolismus kostí

Metabolismus kostí je jiný název pro přestavbu kosti.

Viz také metabolismus, kosti.