patrový čípek

Patrový čípek (lat. uvula palatina) je kuželovitý výběžek na zadního straně měkkého patra, který je tvořený převážně vazivovou tkání a několika svalovými vlákny. Patrový čípek má důležitou funkci při polykání potravy, kdy se pohybuje zároveň s měkkým patrem tak, aby společně uzavřely nosohltan a zabránily vniknutí potravy do nosní dutiny.

Viz také patro, čípek.