placebo

Placebo je neúčinná látka, která se používá místo skutečného léku testovaného v klinické studii, takže pacienti nevědí, zda jsou v léčené skupině nebo v kontrolní skupině. Termín „placebo“ se však používá rovněž pro neúčinné léky, které pacient dostává zároveň s ujištěním, že mu pomohou při určitém onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je placebový.

Viz také placebový efekt.