placebový efekt

Placebový efekt neboli placebo efekt je reakce organismu na placebo, ať už v pozitivním (ve většině případů) nebo negativním slova smyslu. Po podání placeba mohou příznaky nějakého onemocnění ustoupit, nebo se naopak mohou vyskytnout jevy, které pacient považuje za vedlejší účinky léčby. Placebový efekt vzniká na základě víry pacienta v účinnost léčby. Roli může hrát i konkrétní léčebný postup, empatický přístup lékaře apod.