jednosekundová vitální kapacita

Jednosekundová vitální kapacita neboli FEV1 (zkratka pochází z anglického názvu forced expired volume in 1 second) je hodnota měřená při funkčním vyšetření plic. Jedná se o objem vzduchu, který je člověk schopen vydechnout s co největší silou a co nejrychleji během jedné sekundy. FEV1 se měří pomocí spirometrie a používá se při diagnostice a sledování některých onemocnění plic.