PEF

PEF je zkratka pro vrcholový výdechový průtok.