vrcholový výdechový průtok

Vrcholový výdechový průtok (zkratka PEF pochází z anglického názvu peak expiratory flow) neboli vrcholová výdechová rychlost (zkratka PEFR pochází z anglického názvu peak expiratory flow rate) je maximální rychlost výdechu měřená pomocí průtokoměru – malého ručního zařízení, které se používá k monitorování schopnosti daného člověka vydechnout vzduch. Toto zařízení měří průtok vzduchu průduškami, a tím i stupeň obstrukce dýchacích cest. Vrcholový výdechový průtok se obvykle měří v jednotkách litrů za minutu (l/min).