sekundární varixy

Sekundární varixy je odborný název pro sekundární křečové žíly.