sekundární křečové žíly

Sekundární křečové žíly neboli sekundární varixy jsou křečové žíly, které vznikají v důsledku ucpání (trombózy) hlubokých žil. Pokud hluboký žilní systém již neodvádí krev správně, zvyšuje se tlak v žíle, rozšiřují se její stěny a krev proudí špatným směrem. V povrchovém žilním systému se zvyšuje tlak, což vede k válcovitému nebo pytlovitému rozšíření povrchových žil a vytváří se typický vzhled klikatých a rozšířených křečových žil.

Viz také primární křečové žíly.