mikrobiální

Mikrobiální znamená „vztahující se k mikroorganismu“ nebo „typický pro mikroorganismus“. Například mikrobiální kontaminace je kontaminace různými (blíže neurčenými) druhy mikroorganismů.

Viz také mikro-.