akutní intenzivní lůžková péče

Akutní intenzivní lůžková péče je zdravotní péče, která je poskytována pacientům v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy důvodně předpokládat.

Viz také akutní, lůžková péče.