infekce spojené se zdravotní péčí

Infekce spojené se zdravotní péčí je jiný název pro nozokomiální infekce.

Viz také infekce, zdravotní péče.