sO2

sO2 je zkratka pro saturaci kyslíkem.
Vyhledat „sO2“ na NZIP