saturace krve kyslíkem

Saturace krve kyslíkem je jiný název pro saturaci kyslíkem.